Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku" - powtórzony - termin składania ofert do dnia 10.07.2020r. do godz. 12.00

 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Unieważnienie postępowania 24.07.2020r_.pdf
  Opis: scan do pobrania - Informacja o unieważnieniu postępowania - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: 2020-07-24 13:46:08
  Data dodania: 2020-07-24 13:46:38
  Autor pliku: Paweł Garbacki
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 •  
  Zestawienie ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zestawienie ofert 24.07.20r..pdf
  Opis: scan do pobrania - Zestawienie ofert - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: 2020-07-13 13:41:25
  Data dodania: 2020-07-24 13:42:58
  Autor pliku: Paweł Garbacki
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Zaproszenie do składania ofert
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zaproszenie do składania ofert - 03.07.2020r_.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: 2020-07-03 14:28:33
  Data dodania: 2020-07-03 14:30:53
  Autor pliku: Paweł Garbacki
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.42 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 03.07.2020r_.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-03 14:35:14
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.10 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - 03.07.2020r_.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-03 14:38:00
  Autor pliku: Paweł Garbacki
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.43 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Oświadczenie - załącznik nr 3
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Oświadczenie - załącznik nr 3 - 03.07.2020r_.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Oświadczenie - załącznik nr 3 - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-03 14:40:34
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Projekt umowy - załącznik nr 4
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Projekt umowy - załącznik nr 4 - 03.07.020r_.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Projekt umowy - załącznik nr 4 - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-03 14:42:54
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.47 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Wykaz wykonanych usług - załacznik nr 5 - 03.07.2020r_.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5 - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-03 14:45:21
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.07 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Zobowiązanie o współpracy - załącznik nr 6
  Szczegóły pliku
  Nazwa: Zobowiązanie o współpracy - zalącznik nr 6 - 03.07.2020r_.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Zobowiązanie o współpracy - załącznik nr 6 - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2020-07-03 14:48:06
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.09 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Pozwolenie wodnoprawne SUW Czersk
  Szczegóły pliku
  Nazwa: pozwolenie wodnoprawne SUW Czersk 03.07.20.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Pozwolenie wodnoprawne SUW Czersk - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: 2012-12-24 14:55:40
  Data dodania: 2020-07-03 14:56:31
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.71 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Pozwolenie wodnoprawne SUW Łąg
  Szczegóły pliku
  Nazwa: pozwolenie wodnoprawne SUW Łąg 03.07.20.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Pozwolenie wodnoprawne SUW Łąg - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: 2011-12-15 14:58:23
  Data dodania: 2020-07-03 14:59:56
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.70 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 • Pozwolenie wodnoprawne SUW Odry
  Szczegóły pliku
  Nazwa: pozwolenie wodnoprawne SUW Odry 03.07.20.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Pozwolenie wodnoprawne SUW Odry - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: 2011-12-16 15:01:10
  Data dodania: 2020-07-03 15:01:46
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.81 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 •  
  Pozwolenie wodnoprawne SUW Rytel
  Szczegóły pliku
  Nazwa: pozwolenie wodnoprawne SUW Rytel 03.07.20.pdf
  Opis: Scan do pobrania - Pozwolenie wodnoprawne SUW Rytel - Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych
  Utworzono: 2013-07-30 15:02:47
  Data dodania: 2020-07-03 15:03:36
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
  Rozmiar pliku: 0.93 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Zakład Usług Komunlanych Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie Gminy Czersk niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Pomorskiego ws. ustanowienia stref ochronnych" - termin składania ofert do dnia 03.06.2020r.

 

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o." - POWTÓRZONY - termin składania ofert do dnia 25.05.2020 r. godz. 10:00

 

 

Załączniki w wersji edytowalnej (doc):

 

 

UWAGA.

Zamawiający informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym zapewnia transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert. Nie będzie możliwości fizycznej obecności osób zainteresowanych do odwołania. 

Poniżej link do strony:

https://www.youtube.com/channel/UCcHZMUIY_g23z1SzjQCWXMw

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o." - termin składania ofert do dnia 11.05.2020r. godz. 10:00

 

Załączniki w wersji edytowalnej (doc.):

 

 

 

"Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku"

 

 

 

Wyjaśnienie i zmiana treśći SIWZ - UWAGA zmiana terminu składania ofert do dnia 03.04.2020r. do godz. 10:00

Załączniki w wersji edytowalnej:

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby posadowienia i uruchomienia kontenerowej stacji dezodoryzacyjnej dla istniejącej pompowni ścieków przy ul. Piaskowej" - termin składania ofert do dnia 26.02.2020r.

 

"Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych" - termin składania ofert do dnia 17.02.2020r.

"Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za rok 2019" - termin składania ofert do dnia 08.01.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa kontenerowej stacji dezodoryzacyjnej wraz z infrastrukturą (wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną) na terenie działek o nr ewid.: 2042/13; 2042/14; 2043/2; 2042/4; 4399/3; 1381/1 położonych w miejscowości Czersk, Gm. Czersk dla istniejącej pompowni ścieków przy ul. Piaskowej" - termin składania ofert do dnia 06.12.2019 r.

 

"Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za rok 2018" - termin składania ofert do dnia 21.01.2019 r.

 

 

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 20.08.2018r. - PRZETARG POWTÓRZONY - 3

oraz

 

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku" z podziałem na 3 części - termin składania ofert do dnia 15.06.2018r.

 

 

 

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 16.05.2018r. - PRZETARG POWTÓRZONY - 2

oraz

 

"Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku" - termin składania ofert do dnia 07.05.2018r.

 

 

 

"Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą "rękawa") rurociągów i studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska" - ZAMÓWIENIE SEKTOROWE - termin składania ofert do dnia 30.04.2018r.

 

"Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody (recycling)" - ZAMÓWIENIE SEKTOROWE - termin składania ofert do dnia 10.04.2018r.

 

 

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 12.04.2018r. - PRZETARG POWTÓRZONY

oraz

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 19.03.2018 r.

oraz

 

"Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017" - termin składania ofert do dnia 19.01.2018r.