Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o." - POWTÓRZONY - termin składania ofert do dnia 25.05.2020 r. godz. 10:00

 

 

Załączniki w wersji edytowalnej (doc):

 

 

UWAGA.

Zamawiający informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym zapewnia transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert. Nie będzie możliwości fizycznej obecności osób zainteresowanych do odwołania. 

Poniżej link do strony:

https://www.youtube.com/channel/UCcHZMUIY_g23z1SzjQCWXMw

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o." - termin składania ofert do dnia 11.05.2020r. godz. 10:00

 

Załączniki w wersji edytowalnej (doc.):

 

 

 

"Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku"

 

 

 

Wyjaśnienie i zmiana treśći SIWZ - UWAGA zmiana terminu składania ofert do dnia 03.04.2020r. do godz. 10:00

Załączniki w wersji edytowalnej:

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby posadowienia i uruchomienia kontenerowej stacji dezodoryzacyjnej dla istniejącej pompowni ścieków przy ul. Piaskowej" - termin składania ofert do dnia 26.02.2020r.

 

"Dostawa w formie leasingu operacyjnego 2 szt. fabrycznie nowych samochodów dostawczych" - termin składania ofert do dnia 17.02.2020r.

"Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za rok 2019" - termin składania ofert do dnia 08.01.2020 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Budowa kontenerowej stacji dezodoryzacyjnej wraz z infrastrukturą (wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną) na terenie działek o nr ewid.: 2042/13; 2042/14; 2043/2; 2042/4; 4399/3; 1381/1 położonych w miejscowości Czersk, Gm. Czersk dla istniejącej pompowni ścieków przy ul. Piaskowej" - termin składania ofert do dnia 06.12.2019 r.

 

"Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku za rok 2018" - termin składania ofert do dnia 21.01.2019 r.

 

 

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 20.08.2018r. - PRZETARG POWTÓRZONY - 3

oraz

 

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku" z podziałem na 3 części - termin składania ofert do dnia 15.06.2018r.

 

 

 

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 16.05.2018r. - PRZETARG POWTÓRZONY - 2

oraz

 

"Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku" - termin składania ofert do dnia 07.05.2018r.

 

 

 

"Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą "rękawa") rurociągów i studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska" - ZAMÓWIENIE SEKTOROWE - termin składania ofert do dnia 30.04.2018r.

 

"Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody (recycling)" - ZAMÓWIENIE SEKTOROWE - termin składania ofert do dnia 10.04.2018r.

 

 

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 12.04.2018r. - PRZETARG POWTÓRZONY

oraz

"Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9" - termin składania ofert do dnia 19.03.2018 r.

oraz

 

"Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017" - termin składania ofert do dnia 19.01.2018r.

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:51576
Treść wprowadził(a): Dobek Katarzyna, 2020-05-25 12:43:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-05-25 12:38:45