Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

STATUS

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Sąd Rejonowy Gdańsk Pólnoc Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
  • Kapitał zakładowy: 19 743 950 zł