Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Siedziba

ZUK Czersk Sp. z o.o. w Czersku
ul. Kilińskiego 15,

89-650 Czersk


Biuro : 52/398 43 80, 398 63 04
Fax: 52/395 42 22
Oczyszczalnia: 52/398 63 04