Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

DZIAŁALNOŚĆ ZUK

Przedmiot działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku - pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Przedmiot_działalności_Spółki.pdf
Opis: Przedmiot działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-09-23 14:54:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Dobek Katarzyna
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku zajmuje się m.in. sprawami z zakresu:

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
 2. Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 3. Odbiór i transport odpadów,
 4. Budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod-kan,
 5. Wynajem i serwis toalet przenośnych,
 6. Czyszczenie sieci i przyłączy kanalizacyjnych.

 

Kontakt z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku jest możliwy:

 1. Osobiście – ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk,
 2. Telefonicznie pod numerem tel. (52) 398-43-80, (52) 398-63-04,
 3. Za pomocą faxu pod numerem: (52) 395-42-22,
 4. Listownie na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, Kilińskiego 15, 89-650 Czersk,
 5. Za pomocą poczty elektronicznej: biuro@zuk-czersk.pl,
 6. Za pomocą EPUAP: /ZUK_CZERSK/SkrytkaESP
 7. Dostępność do tłumacza języka migowego - osoby planujące wizytę w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, proszone są o przekazanie tej informacji co najmniej 5 dni przed tym zdarzeniem.
  Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w  Czersku, pokój numer 2, poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@zuk-czersk.pl lub dzwoniąc na podane numery telefonów: (52)-398-43-80, (52)-398-63-04.
  Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Spółki skontaktuje się z zainteresowaną osobą w sposób określony w zgłoszeniu.

 

Godziny pracy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku:

 1. Poniedziałek - 7.00-15.00
 2. Wtorek - 7.00-15.00
 3. Środa - 7.00-15.00
 4. Czwartek -7.00-15.00
 5. Piątek - 7.00-15.00

 

Kasa:

 1. Poniedziałek - 7.00-13.00
 2. Wtorek - 7.00-13.00
 3. Środa - 7.00-13.00
 4. Czwartek -7.00-13.00
 5. Piątek - 7.00-13.00

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 1. Poniedziałek, środa – nieczynne
 2. Wtorek, czwartek, piątek - 8.00-16.00
 3. Sobota – 8.00-14.00.

 

Dostęp do usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku:

W celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami pomocy innej osoby w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, należy poprosić pracownika sekretariatu lub zadzwonić pod bezpośredni numer telefonu: (52) 398-43-80, (52) 398-63-04.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Przed drzwiami budynku (wejście trzecie – dla osób niepełnosprawnych) znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózka, którym porusza się osoba niepełnosprawna. Zapewnia on łatwy oraz bezkolizyjny wjazd wózka do środka budynku. Przy podjeździe znajduje się wygodna poręcz, która umożliwi wejście do budynku osobie niewidomej z laską lub poruszającej się o kulach. Za drzwiami na ścianie (po lewej stronie) znajduje się domofon. Korzystając z wykazu numerów, osoba ze szczególnymi potrzebami powinna wybrać właściwy numer wewnętrzny w celu skontaktowania się z wybranym pracownikiem, który udzieli niezbędnych informacji.


Wstęp do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku z psem asystującym:                                                                                                                                

Dozwolone jest poruszanie się osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.