Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
 

Osoby planujące wizytę w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o., proszone są o przekazanie tej informacji co najmniej 5 dni przed tym zdarzeniem.
 

Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku, pokój numer 2, poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@zuk-czersk.pl lub dzwoniąc na podane numery telefonów: (52)-398-43-80, (52)-398-63-04.
 

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Spółki skontaktuje się z zainteresowaną osobą w sposób określony w zgłoszeniu.