Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

REJESTR UMÓW

Lp. Nr
umowy:
Data
zawarcia:
Wykonawca:
 
Przedmiot umowy:
 
Wartość 
umowy
(brutto):
 1  1/SEK/2016   07.01.2016 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"EKOAGRA"
 ul. Spacerowa 10
 89-310 Łobżenica

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych powstających na Oczyszczalni ścieków w Czersku i w Rytlu w 2016 r.  101.520,00 
 2  2/ZO/2016  04.03.2016

 DOMAŃSKI MICHAŁ F.H.U.
 Biała 16A, 89-504 Legbąd

Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego typu śmieciarka przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60l do 1100 l.   82.410,00
 3 1/RBuzup/2016  18.04.2016

 B.B. BUDOWNICTWO S.C.
 ul. Starego Urzędu 23
 89-650 Czersk

Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie działki nr 318/4, położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15.  215.250,00
 4  1/PN/2016  05.05.2016

 WOD-BUD Stanisław Nilek
 ul. 4 Marca 2, 83-440 Karsin

Przebudowa i termomodernizacja hali stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy ul. Leśnej 11 w Czersku (dz. nr 230/5, 231/5, 222/7).  173.300,00
 5

 22/ZO/2016

 08.08.2016  WOD-BUD Stanisław Nilek
 ul. 4 Marca 2, 83-440 Karsin
Termomodernizacja zaplecza socjalno-biurowego stacji uzdatniania wody w Czersku przy ul. Leśnej 11.

 133.350,00
 

 6  2/PN/2016  21.11.2016  Energia i Gaz Sp. z o.o.
 ul. Obornicka 330
 60-689 Poznań
Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku.  581.080,54
 7  3/PN/2016  29.12.2016  LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
 ul. Elbląska 135
 80-718 Gdańsk
Dostawa paliw na potrzeby ZUK Sp. z o.o.  522.000,00
 8  26/ZO/2016  29.12.2016

 USŁUGI TRANSPORTOWE
 Stanisław Staubach
 77-127 Nakla, ul. Miodowa 10

Odbiór i transport odpadów segregowanych, tj. tworzyw sztucznych oraz szkła gromadzonych w pojemnikach i workach z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy w Gminie Czersk.  117.720,00
 9  1/SEK/2017  05.01.2017 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"EKOAGRA"
 ul. Spacerowa 10
 89-310 Łobżenica
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych powstających na Oczyszczalni ścieków w Czersku i w Rytlu w 2017 r.  101.520,00
 10  1/PN/2017  21.02.2017 MSP "SMOK" Keister,
Ksepka Spółka Jawna
 ul. Kanałowa 13
 83-200 Starogard Gdański
 
Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie działki nr 318/4, położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15.  278.481,03
 11  2/SEK/2017  28.04.2017

 Terkan Polska Spółka z o.o.
 ul. Węsierska 14A
 80-178 Gdańsk

Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą "rękawa") rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska.  179.602,76
 12  4/SEK/2017  09.06.2017

 Terkan Polska Spółka z o.o.
 ul. Węsierska 14A
 80-178 Gdańsk

Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą "rękawa") rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska
(etap II).
 145.632,00
 13  20/ZO/2017  27.06.2017

 USŁUGI TRANSPORTOWE
 Stanisław Staubach
 77-127 Nakla, ul. Miodowa 10

Odbiór i transport odpadów segregowanych, tj. tworzyw sztucznych oraz szkła gromadzonych w pojemnikach i workach z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy w Gminie Czersk.  258.012,00
 14  2/PN/2017  19.09.2017

 EKOWAL
 Kazimierz Ferenc
 ul. Kasztanowa 2
 84-123 Rekowo Górne

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady.  129.617,40
 15  3/PN/2017  10.10.2017  DBK Sp. z o.o
 ul. Lubelska 43A
 10-410 Olsztyn
Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP-7 i KP-10.  329.127,09
 16  1/SEK/2018  09.05.2018  KanRo Ltd Sp. z o.o.
 Fasty, ul. Szosa Knyszyńska 89, 15-690 Białystok
Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody (recycling).  2.105.760,00
 17  2/SEK/2018  25.05.2018

Terkan Polska Spółka z o.o.
 ul. Trakt 31
 87-140 Chełmża

Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą "rękawa") rurociągów i studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska.  144.868,17
 18  11/ZO/2018  18.06.2018

 USŁUGI TRANSPORTOWE
 Stanisław Staubach
 77-127 Nakla, ul. Miodowa 10

Odbiór i transport odpadów segregowanych, tj. tworzyw sztucznych oraz szkła gromadzonych w pojemnikach i workach z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy w Gminie Czersk.  149.000,00
 19  2/PN/2018  25.06.2018  LOTOS PALIWA Sp. z o.o.
 ul. Elbląska 135
 80-718 Gdańsk
Dostawa paliw na potrzeby ZUK Sp. z o.o.  787.200,00
 20  4/PN/2018  10.09.2018  MSP "SMOK" Keister, Ksepka Spółka Jawna
 ul. Kanałowa 13
 83-200 Starogard Gdański
Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami z tym związanymi w m. Łąg przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9".  393.600,00
 21  2/ZO/2019  03.01.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"EKOAGRA"
ul. Spacerowa 10
89-310 Łobżenica

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Czersku i w Rytlu w 2019 roku.  106.596,00
 22  3/ZO/2019  25.01.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
"TELFOT" IRENEUSZ WIELGO

ul. Biernackiego 15
26-300 Opoczno

Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego typu śmieciarka przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60l do 1100l.  101.475,00
 23  13/ZO/2019  28.08.2019 WOD-BUD Stanisław Nilek
ul. 4 Marca 2, 83-440 Karsin
Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I (tzw. stan surowy zamknięty).  67.102,34
 24  1/PN/2020  29.04.2020 ORANGE ENERGIA SP. Z O.O.
ul. Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Dostawa energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez ZUK Sp. z o.o.  516.317,10
 25  2/PN/2020  04.06.2020 LOTOS PALIWA SP. Z O.O.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Dostawa paliw na potrzeby ZUK Sp. z o.o.  139.200,00
 26  4/PN/2020  23.06.2020 ROMGAZ RS Sp. z o.o. sp. k.
Konarzynki 19
89-607 Konarzyny
Dostawa paliw na potrzeby ZUK Sp. z o.o.  571.500,00
 27  13/ZO//2020  23.09.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "MKI" Małgorzata Wielgo
ul. Kopernika 4A
26-300 Opoczno
Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego typu śmieciarka przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60l do 1100l.  123.000,00
 28  14/ZO/2020  12.10.2020 PSK AS Arkadiusz Skiba
ul. Łanowa 89
80-777 Gdańsk
Rozbudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody przy ul. Leśnej w m. Czersk.  83.640,00
 29  20/ZO/2020  12.11.2020 WOD-BUD Stanisław Nilek
ul. 4 Marca 2, 83-440 Karsin
Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap II.  76.173,90
 30  1/ZO/2021  04.01.2021 KORONA JV Sp. z o.o.
ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa
Dostawa polielektrolitu FLOPAM 640 HIB (przeznaczonego do osadu na stacji mechanicznego odwadniania osadu w 2021 roku).  118.080,00
 31    23.04.2021 MEGA TRUCKS
ul. Dickensa 29/45
02-382 Warszawa
Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego typu śmieciarka przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60l do 1100l.  83.640,00
 32  1/SEK/2021  09.08.2021 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "INSTAL" Sp. z o.o.
Nieżychowice 74
89-600 Chojnice
Budowa sieci wodociągowej magistralnej oraz rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Czersk, ul. Leśna, ul. Bukowa, ul. Polna i ul. Kwiatowa. 1.164.602,77
 33  2/SEK/2021  13.08.2021 Centrum Badawczo - Wdrożeniowe UNITEX Sp. z o.o.
ul. Radarowa 14A
80-298 Gdańsk
Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.  844.376,55
 
 34  11/ZO/2021  22.12.2021 KORONA JV Sp. z o.o.
ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa
Dostawa polielektrolitu FLOPAM 640 HIB
(przeznaczonego do osadu na stacji mechanicznego odwadniania osadu w 2022 roku).
 118.572,00
 35  10/15/2022  14.03.2022 KWK Construction Sp. z o.o.
ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
Kompleksowa kompletna dostawa z montażem przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej pn. "Budowa budynku żłobka w Czersku realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w Gminie Czersk".  121.309,39
 36  1/GZ/2022  03.06.2022 Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r. Część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupy taryfowe C, G, R.  678.672,92
 37  2/GZ/2022  03.06.2022 Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r. Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupa taryfowa B. 1 983.116,70
 38  PW/1/10/2022  03.10.2022 Wiesław Hildebrandt "BRANDBUD"
Krojanty, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 13
89-620 Chojnice
Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia): Część 1. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czersku w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.  232.773,72
 39  1/SEK/2022  02.11.2022 Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Zbigniew Błociński
ul. Starego Urzędu 2
89-650 Czersk
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części, w tym: Część 2: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sportowej w Czersku.  175.000,00

 

Rejestr umów jest uaktualniany każdego ostatniego dnia miesiąca.