Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej:


Władysław Rzepczyński - Przewodniczący,


Regina Szymańska - Zastępca Przewodniczącego,


Hanna Czarnowska - Sekretarz,


Tomasz Peplinski - członek,


Mariusz Chmielewski - członek.