Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ:

 

  • Władysław Rzepczyński - Przewodniczący,

 

  • Regina Szymańska - Zastępca Przewodniczącego,

 

  • Tomasz Peplinski - Sekretarz,

 

  • Weronika Jarząbek - Członek,

 

  • Mariusz Chmielewski - Członek.