Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

Taryfa dla wody i ścieków:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od dnia 11 czerwca 2018 do 10 czerwca 2021 r. - tekst ogłoszenia

Taryfa 2018 zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr XXXVII/353/17 w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - sprostowanie omyłek pisarskich

Taryfa 2018 zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr XXXVII/353/17 w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 24 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprawadzania ścieków obowiązująca od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 1.07.2008 do 30.06.2009  

Przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (podwyżka podatku VAT)

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2011r. do 31.03.2012r.

Uchwała  z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Czersku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2120
Treść wprowadził(a): Szulc Monika, 2018-06-08 12:55:38
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-04 08:04:23