Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Forma organizacyjno-prawna podmiotu:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy Gdańsk Pólnoc Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787

Kapitał zakładowy: 19 472 450 zł