Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

"Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017" - termin składania ofert do dnia 19.01.2018r.

 

"Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady" - termin składania ofert do dnia 05.09.2017 r. - PRZETARG POWTÓRZONY

 

"Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP-7 i KP-10" - termin składania ofert do dnia 12.09.2017 r. - PRZETARG POWTÓRZONY

 

"Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady" - termin składania ofert do dnia 23.08.2017 r.

 

 

"Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP-7 i KP-10" - termin składania ofert do dnia 01.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w m. Odry gm. Czersk (dz. nr 119)" - termin składania ofert: do dnia 12.05.2017 r.

 

 

"Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą "rękawa") rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska" - zamówienie sektorowe (postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Pzp) - termin składania ofert: do dnia 31.03.2017 r.

 

 

"Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie działki nr 318/4 położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15 (roboty wykończeniowe) - etap III" - termin składania ofert do dnia 30.01.2017 r. - (przetarg powtórzony)

oraz

 

"Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp.  z o.o. w Czersku"

 

"Dostawa złóż filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody w Łęgu przy ul. Dworcowej (Gmina Czersk)" - zapytanie ofertowe - postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Pzp.

 

 

"Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie działki nr 318/4 położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15 (roboty wykończeniowe) - etap III" - termin składania ofert do dnia 06.12.2016 r.

oraz

 

"Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku" - termin składania ofert do dnia 04.11.2016 r.

 

 

 

"Termomodernizacja zaplecza socjalno-biurowego stacji uzdatniania wody w Czersku przy ul. Leśnej 11"- postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Pzp - termin składania ofert - do dnia 25.07.2016 r.

 

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku Sp. z o.o. w Czersku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu będącego własnością Spółki:

Nr sprawy 1/PN/2016

"Przebudowa i termomodernizacja hali stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy ul. Leśnej 11 w Czersku (dz. nr 230/5, 231/5, 222/7)"
 

oraz

 

 

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu będącego własnością Spółki

 

"Dostawa, montaż i uruchomienie nowej, nieużywanej wagi samochodowej najazdowej do ważenia statycznego" - postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Pzp - termin składania ofert - do dnia 14.03.2016 r.

 

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu będącego własnością Spółki

 

"Utwardzenie terenu pod budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiótki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"- postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Pzp - termin składania ofert - do dnia 04.03.2016 r.

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej w m. Stara Juńcza - z dnia 28.01.2016 r.

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Juńcza (obręb Gotelp)

Nr sprawy: 6/PN/2015

" Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZUK Sp.  z o.o. w Czersku w 2016 roku"

 

Nr sprawy 5/PN/2015

"Sprzedaż energii eletrycznej do obiektów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku w 2016 roku"

 

Nr sprawy: 4/PN/2015

"Budowa hali magazynowej na terenie działki nr 318/4 położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15" - przetarg powtórzony

oraz

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: 3/PN/2015

„Budowa hali magazynowej na terenie działki nr 318/4, położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15

Unieważnienie postępowania

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.08.2015 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - 1

Wyjaśnienia treści SIWZ - 2

Zmiana treści SIWZ

Dokumentacja fotograficzna nr 1

Dokumentacja fotograficzna nr 2


- OGŁOSZENIE – termin składania ofert do dnia 17.08.2015 r.

- SIWZ

- Załącznik nr 1   -      Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2   -      Oświadczenie z art. 22 ust 1

- Załącznik nr 3   -      Oświadczenie z art. 24

- Załącznik nr 4   -      Wzór pełnomocnictwa

- Załącznik nr 5   -      OWU

- Załącznik nr 6   -      Zobowiązanie o współpracy

- Załącznik nr 7   -      Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 8   -      Wykaz robót

- Załącznik nr 9   -      Opis przedmiotu zamówienia

oraz

- Projekt budowlany:

- Projekt wykonawczy:

- Opinia geotechniczna

- Przedmiar robót hala

- Przedmiar robót utwardzenie

- Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę

- Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji projektowej

- Załącznik graficzny do utwardzenia terenu

 

 

 


 Nr sprawy: 2/PN/2015

"Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie działki nr 318/4 położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15"

Wybór oferty - 15.06.2015


 Wyjaśnienie treści SIWZ (z dnia 18-05-2015)

                - Projekt budowlany - instalacje elektryczne

                - Projekt budowlany - instalacje sanitarne

 

oraz

 

Liczba odsłon:43647
Treść wprowadził(a): Szulc Monika, 2018-01-05 11:16:16
Treść wytworzył(a): , 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-03 14:18:39