Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2017-10-02 14:23:45AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-10-02 14:22:57Wybór oferty - strona int. hakowiec.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-09-12 13:09:07AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-09-12 13:04:43Informacja z otwarcia ofert - hakowiec powtórzony.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-09-11 14:22:27AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-09-11 14:21:12WYBÓR OFERTY - strona int..pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-09-05 13:00:31AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-09-05 12:59:10Informacja z otwarcia ofert poj pow.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-09-05 11:12:22AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-09-05 11:12:15AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-09-05 11:08:42Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 05.09.2017 r..pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-09-01 11:40:47AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-09-01 11:39:52Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 01.09.2017 r..pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-31 13:36:29AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-08-31 13:35:09Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 31.08.2017 r..pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-30 13:22:27AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-08-30 13:19:06Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 30.08.2017r..pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-25 12:30:07AKTUALNESzulc MonikaAktualizacja dokumentu
2017-08-25 12:20:25Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 8 pojemniki - p.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-25 12:20:04grupy kapitałowej - załącznik nr 7 pojemniki - p.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-25 12:19:46Opis przedmiotu zamówienia - załnr 6 do SIWZ pojemniki - p.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-25 12:18:19Ogólne warunki umowy - pojemniki - p.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-25 12:18:03Wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 4 pojemniki - p.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-25 12:17:28Oświadczenie z art. 24 - załącznik nr 3 do SIWZ pojemniki - p.pdfSzulc MonikaDodanie pliku
2017-08-25 12:16:56Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 - załącznik nr 2 do SIWZ pojemniki - p.pdfSzulc MonikaDodanie pliku